ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ©  2013   Η εταιρεία Η εταιρεία “ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με διακριτικό τίτλο”ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ A.Τ.Ε.Β.E.”, Α.Φ.Μ. 999935033 , αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010899536000 συστάθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια των εταιριών  "ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΒΑΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Ε" και  της ατομικής επιχείρησης του κ. Βασιλείου Δεληβάνη, οι οποίες συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν την ανώνυμη εταιρία, και έχει έδρα την Κοζάνη. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο της οδοποιίας και στην παραγωγή ασφαλτοσκυροδέματος.