Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΠ χρήσης 2015 Ισολογισμός φορολογικού έτους 2014 Ισολογισμός χρήσης 2013 Ισολογισμός χρήσης 2012 ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ©  2013   Οικονομικά Στοιχεία ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 999935033 ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50782/56/Β/02/01 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4, ΚΟΖΑΝΗ, 50100, ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 010899536000 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 24610 23130 / 36848 ΦΑΞ: +30 24610 23066 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.delivanisateve.gr E-MAIL: info@delivanisateve.gr